తెలుసా? ‘కుంభకర్ణుడు’ రేటు లక్షా 35 వేలు

 రావణుని తమ్ముడైన కుంభకర్ణుడుకి రేటు ఇప్పుడు కట్టటమేంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా. అందులోనూ లక్షా 35 ఒక అంకె కూడా చెప్తున్నారు. అదేం లెక్క అంటారా. అయితే ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో ప్రతీదానికి ఓ లెక్క ఉంటుంది. కుంభకర్ణుడు అనేది ఓ డాట్ కామ్…

మీకు నచ్చిన డొమైన్ ని గూగుల్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చని తెలుసా?

ఇంటర్నెట్ అనేది ఈ రోజున  ఇంటింటి విషయం.  ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలోని ఎందరినో కలుపుతోంది. అదే సమయంలో వ్యక్తిగతమైన సామాజిక, రాజకీయమైన, ఆర్ధికమైన విషయంగా మారి ఎన్నో ఫలితాలు అందిస్తోంది. అయితే మనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఐడింటిటీ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు...సొంత వెబ్ సైట్ మనకూ…