‘పోర్చుగల్’ విలువ.. రెండు కోట్ల అరవై లక్షలే

అవును పోర్చుగల్ ని ఈ రేటు పెట్టి ఒకరు సొంతం చేసేసుకున్నారు. అదేంటి ముందే తెలిస్తే ఆ మాత్రం డబ్బు అప్పో సొప్పో చేసేసి, ఆ దేశాన్ని సొంతం చేసేసుకుని , ఆ దేశ చక్రవర్తి అయ్యిపోదామనుకుంటున్నారా..అంత లేదు... ఆ డబ్బు…

ఈ పుస్తకం కొనాలంటే ఎనిమిదిన్నర లక్షలు కావాలి,ఉన్నాయా?

అంత రేటు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిన పుస్తకం ఏమిటా...అంత గొప్పతనం ఏముంటుంది..అసలా పుస్తకం దేనిగురించి అంటూ ఆలోచనలో పడిపోకండి. ఈ కంటెంట్ అంతా పుస్తకం డాట్ గురించి. ఈ డొమైన్ మీ సొంతం చేసుకోవాలంటే ఈ రేటు పెట్టాల్సిందన్నమాట. పుస్తకం డాట్ కామ్…

Banner

తెలుసా? ‘కుంభకర్ణుడు’ రేటు లక్షా 35 వేలు

 రావణుని తమ్ముడైన కుంభకర్ణుడుకి రేటు ఇప్పుడు కట్టటమేంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా. అందులోనూ లక్షా 35 ఒక అంకె కూడా చెప్తున్నారు. అదేం లెక్క అంటారా. అయితే ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో ప్రతీదానికి ఓ లెక్క ఉంటుంది. కుంభకర్ణుడు అనేది ఓ డాట్ కామ్…